Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare Robert Höglind, kvalitetsutvecklare inom Ambulans och Prehospital Akutsjukvård, Sahlgrenska!

Robert Höglind, kvalitetsutvecklare inom Ambulans och Prehospital Akutsjukvård på Sahlgrenska sjukhuset kom till oss på IFS i Göteborg på Dalheimers Hus och berättade om den psykiatriambulans som finns i Göteborgsområdet och vad de uträttar.

I dagsläget finns det två bedömningsbilar, varav en med psykiatrisjuksköterska, som kan bedöma på plats vilket medför att i många fall (nästan 50%) kan patienten stanna kvar hemma efter vård.

Cirka 60% av psykiatriresursens patienter har en psykiatrikontakt.

Psykiatriresursen har möjlighet att medicinera i hemmet när det gäller de vanligaste medicinerna och de arbetar med all psykisk ohälsa.

Robert bjöd in psykiatriresursens team bestående av en psykiatrisjuksköterska och en sjuksköterska som svarade på frågor och berättade hur deras uppdrag ser ut. Mötet var mycket intressant och givande och fick plötsligt avslutas då psykiatriresursens team fick ett larm som de var tvungna att ta hand om.

Mötets besökare var mycket nöjda med föreläsningen och vi beslutade att vi ska bjuda in dem fler gånger.