Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare Eva Andreasson från NåUt-teamet!

Torsdag 2 mars kl. 18.00 kom Eva Andreasson från NåUt-teamet på besök hos IFS i Göteborgs.

Eva har utformat ett instrument som heter Individuell Samarbetsplan (ISP). Syftet med ISP är bl a att ge patienten en bättre vård och mindre tvång genom att göra patienter till samarbetspartners för att få bästa tänkbara vård. Eva berättade om de olika handlingsplaner som finns som kan hjälpa patienten vid tidiga och sena tecken och vad för åtgärder man kan göra. Vi pratade även om den utvärdering som görs i samband med tvångsvård.

Föreläsningen var informativ och intressant. Många ställde frågor och en intressant diskussion ägde rum bland de 15 personer som deltog.