Skip to the content

Just nu hos IFS Göteborg

Våra aktiviteter är i full gång. Nedan hittar du mer info om vad vi håller på med just nu.

Stoppa nedskärningarna på Psykiatri Psykos Sahlgrenska!

Schizofreniföreningen i Göteborg protesterar mot kraftiga minskningar som planeras i 2020 års budget på Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kommer att medföra förödande konsekvenser för många viktiga funktioner. Psykiatri Psykos är en av landets ledande schizofrenikliniker, nationellt känd för en exceptionellt framgångsrik verksamhet. Läs brevet till SU här...

Minska psykosåterfallen

Återfall i psykos leder till lidande. När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas. Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.

Medlemsmöten

Varje torsdag jämn vecka håller vi medlemsmöten. Vi träffas 18:00-20:00 i vår lokal på Lasarettsgatan 1. Välkommen

Månadsmöten

Första torsdagen i varje månad håller vi månadsmöten, oftast med inbjuden föreläsare.

Kunskap och information

Vi tar emot besök av studerande för intervjuer och informerar om schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Samverkan i samhället

IFS Göteborg medverkar också i olika samverkansgrupper inom kommun och landsting.

Vårens schema!

Vårens aktiviteter rullar på. Klicka på länken för att se hela vårens schema som en pdf.

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Styrelsen för IFS Göteborg