Skip to the content

StigmaWatch - hedrande tredjeplats i Årets Patientföreträdare 2020!

Priset "Årets Patientföreträdare" delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar. Sex föreningar var nominerade av landets 3000 olika organisationer. Prisutdelningen ägde rum 16 april och vinnarna offentliggjordes under avslutningen av Patientsäkerhetsveckan 2020.

Projektet StigmaWatch, som drivs av Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg (IFS i Göteborg), arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020!

Just nu hos IFS Göteborg

Våra aktiviteter är i full gång. Nedan hittar du mer info om vad vi håller på med just nu.

En hoppfull resa - Stefan Scott-Johansson

StigmaWatch granskar medierna!

Projektet StigmaWatch drivs av IFS Göteborg arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt skall reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni.

Stoppa nedskärningarna på Psykiatri Psykos Sahlgrenska!

Schizofreniföreningen i Göteborg protesterar mot kraftiga minskningar som planeras i 2020 års budget på Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kommer att medföra förödande konsekvenser för många viktiga funktioner. Psykiatri Psykos är en av landets ledande schizofrenikliniker, nationellt känd för en exceptionellt framgångsrik verksamhet. Läs brevet till SU här...

Minska psykosåterfallen

Återfall i psykos leder till lidande. När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas. Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.

Medlemsmöten

Varje torsdag jämn vecka håller vi medlemsmöten. Vi träffas 18:00-20:00 i vår lokal på Lasarettsgatan 1. Välkommen

Månadsmöten

Första torsdagen i varje månad håller vi månadsmöten, oftast med inbjuden föreläsare.

Kunskap och information

Vi tar emot besök av studerande för intervjuer och informerar om schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Samverkan i samhället

IFS Göteborg medverkar också i olika samverkansgrupper inom kommun och landsting.

Höstens schema!

Klicka på länken för att se hela höstens schema som en pdf.

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Styrelsen för IFS Göteborg