Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare Kristina Lindahl och Marie Lod från socialtjänsten, funktionshinderenheten SDF centrum!

Torsdagen den 3 november 2016 hade vi besök av socialtjänsten, Kristina Lindahl och Marie Lod som arbetar vid funktionshinderenheten SDF centrum.

De berättade att olika stadsdelar gör på olika sätt men att boendestöd är gratis i hela Göteborg.

SDF centrum funktionshinderenheten består av en enhetschef, två socialsekreterare, 13 socialsekreterare som behandlar områden såsom psykiska, fysiska, neurologiska, intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

De utreder och kartlägger hjälp och behov samt fattar beslut. Även följer upp och omprövar behov. De samverkar kring den funktionshindrade utifrån vad som inte fungerar i dess vardag.

Kristina och Marie berättade och förklarade på ett informativt och intressant sätt.

Plötsligt var det dags för kaffe och frågestund.

Det togs upp om kontaktperson och de förklarade att om du inte har någon familj eller behöver en kontaktperson kan du få en som hjälper till att bryta den enskildes isolering och ge stöd i vardagssituationer. På tredje långgatan kan man gå om man själv vill bli kontaktperson. Man behöver inte ha någon utbildning för detta utan bara vara en god medmänniska. Man kan stötta mycket genom att hjälpa till med olika fritidsaktiviteter, tex gå på bio eller liknande.

En väldigt givande kväll med mycket information och frågestund var till ända och vi gick alla hem nöjda.