Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare Bimbi Dahne Widerberg från AIR - ArbetsInriktad Rehabilitering!

Bimbi Dahne Widerberg från AIR (ArbetsInriktad Rehabilitering) besökte oss torsdagen den 1 december på Lasarettsgatan och berättade om verksamheten AIR.

AIR står för arbetsinriktad rehabilitering och är en enhet som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De vänder sig till den med psykisk funktionsnedsättning som önskar komma ut i arbetslivet.

Bimbi berättade att deras arbete utgår från den evidensbaserade modellen IPS (Individual Placement and Support) som rekommenderas av Socialstyrelsen. Målet är att hitta och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden som matchar den sjukes erfarenheter och styrkor. Vägen dit går ofta via praktik som ger nya erfarenheter, kontakter och referenser. För att maximera möjligheterna att nå målet är deras stöd inte tidsbegränsat och anpassas efter patientens behov och önskemål.

När Bimbi hade berättat klart var det dags för fika och frågestund, något som var mycket givande och intressant.