Skip to the content

Just nu hos IFS Göteborg

Våra aktiviteter är i full gång. Nedan hittar du mer info om vad vi håller på med just nu.

Höstens schema!

Klicka på länken för att se hela höstens schema som en pdf.

En hoppfull resa - Sofia Eriksson

I filmen "En hoppfull resa" möter ni Sofia som på ett personligt sätt berättar om sitt liv och om att leva med psykossjukdom. Hon berättar om hur hon insjuknade i psykos och hur olika symptom skapar en ny verklighet hos henne. Vidare berättar hon om hur hon blev bättre med hjälp av behandling och medicinering. Sofias positiva inställning ramar in filmen och hennes strävan att våga drömma och uppnå sina mål ingjuter hopp och inspiration. Stort tack Sofia, för ditt mod, din berättelse och öppenhet!

Medlemsmöten

Varje torsdag jämn vecka håller vi medlemsmöten. Vi träffas 18:00-20:00 i vår lokal på Lasarettsgatan 1. Välkommen

Månadsmöten

Första torsdagen i varje månad håller vi månadsmöten, oftast med inbjuden föreläsare.

Kunskap och information

Vi tar emot besök av studerande för intervjuer och informerar om schizofreni och andra psykotiska tillstånd.

Samverkan i samhället

IFS Göteborg medverkar också i olika samverkansgrupper inom kommun och landsting.

En hoppfull resa - Stefan Scott-Johansson

StigmaWatch granskar medierna!

Projektet StigmaWatch drivs av IFS Göteborg arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt skall reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni.

Minska psykosåterfallen

Återfall i psykos leder till lidande. När någon återfaller i psykos är det risk för att den personen tar sitt liv eller att någon annan skadas. Därför fokuserar Schizofreniförbundet på att sprida kunskap om riskerna.

IFS är öppen för alla intresserade och vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Styrelsen för IFS Göteborg