Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare från Brukarstödcentrum, juristhjälp med råd och stöd i frågor gällande funktionshinder!

Jurist Sara Lundin med två kolleger Pia Jansson och Martin Amnell berättade för oss om sin verksamhet: Brukarstödcentrum, som funnits sedan 2006 och har sin arbetsplats på Dalheimers Hus där vi hade lagt vårt månadsmöte .
Juristhjälpen är helt kostnadsfritt och där kan man som bor i Göteborg få råd och stöd i frågor som gäller funktionshinder. Dom tar inte över samhällets uppgifter, utan är ett komplement.

Brukarstödcentrum har tystnadsplikt och man får gärna vara anonym när man kontaktar dom. Inga dumma frågor finns upplystes det om. Våra medlemmar ställde en hel del frågor och fick tillfredsställande svar.

Bl.a upplystes det om skillnaden mellan God man och Förvaltare. Det diskuterades en hel del om boendestöd och vad deras uppgifter egentligen handlade om. Ett möte om boendestöd önskades av medlemmarna så detta kommer vi att ta fasta på och försöka ordna till ett möte. Även ledsagarehjälp samt kontaktperson diskuterades och hur man kan ansöka om detta.

Efter kaffe, fralla och mycket prat gick alla medlemmar hem tacksamma för att fått svar på en massa frågor.