Skip to the content

Månadsmöte med diskussionsforum - 7 maj 2015

Vid IFS månadsmöte i maj besökte ett flertal oss för att delta på diskussionsforum. Mötet var givande och många olika ämnen diskuterades. Allt ifrån hur en läkare ställer diagnos, vad en diagnos kan vara "värd" inom sjukvården till själverfarna och anhörigas syn på sjukdomen.

Mötet avslutades med mycket diskussion kring kaffebordet och en av våra deltagare tog ton och gemensam sång uppstod.

En trevlig avslutning efter vårterminens alla möten.