Skip to the content

Månadsmöte med gästföreläsare Jessica Rosendahl, dotter till en mamma med diagnos schizofreni simplex!

Vid IFS månadsmöte i april lyssnade ett tjugotal på Jessica Rosendahl, 31 år, som kommit för att berätta hur det var att växa upp som dotter till en mamma med diagnos schizofreni simplex. Hennes mamma insjuknade när Jessica var sju år. Jessica berättade om hur hon upplevde det under mammans sjukdom och nu när hon blivit äldre samt om hennes relation till sin mamma under hela tiden.

Trots att Jessica inte minns så mycket om sin mammas sjukdom när hon var barn så är det vissa minnen som satt sig kvar och det ställdes många frågor som Jessica svarade på och hon berättade att hennes mamma fortfarande är sjuk, men mår mycket bättre, nu när hon fått bra medicin och hjälp.

Jessicas berättelse berörde många och mötet avslutades med mycket diskussion kring kaffebordet.