Skip to the content

Gästföreläsare chefsläkaren och Psykiatrikern Pia Rydell från Sahlgrenska Psykosenhet

Ett flertal medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till månadsmötet på Dalheimers Hus för att lyssna på Chefsläkaren och Psykiatrikern Pia Rydell från Sahlgrenska Psykosenhet i Mölndal.

Mötet började med att Lars Alfredsson som är aktivitetssamordnare på Sahlgrenska Sjukhus presenterade sig och berättade lite om sin verksamhet samt även presenterade Pia Rydell.

Pia Rydell berättade bl.a om deras verksamhetsidé på Psykosenheten samt om deras ambition att förbättra för sina patienter och underlätta vistelsen på sjukhusen,i deras boende och om mobila team som har påbörjats i olika stadsdelar i stan.

En del frågor ställdes ifrån medlemmarna och alla blev besvarade och glatt samlades alla sedan runt kaffebordet där diskussionerna gick för fullt.

Både Pia Rydell och Lars Alfredsson avtackades med en blomsterkvast och med hopp om att dom skulle återkomma någon gång så tackade vi alla för oss och ställde kosan hemåt.

Nästa månadsmöte blir Torsdagen den 8 maj kl. 18.oo i vår lokal på Lasarettsgatan 1, Göteborg.