Skip to the content

Arkiv

Anna-Lena Slibar och AnnaKarin Bergström berättade om vad personligt ombud kan hjälpa dig med. De är en del av psykiatrireformen. Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan bland annat bistå i kontakte ...