Skip to the content

Arkiv

Nisse Sjöström och Ola Johansson från Psykiatri Psykos kom och berättade om en forskningsstudie gällande anhöriga där de efterfrågar just anhöriga... (Man fyller i ett enkelt formulär) Publiken fick information om studien och fick svar på sina frågor. Är man intresserad av att delta så kontakta Ola eller Nisse. Delta gärna då detta är en viktig hjälp! Läs gärna mer om studien  ...

Jonas Bokstedt, förvaltningsjurist vid Överförmyndarverksamheten, kom och föreläste om god man och förvaltare. Jonas hann knappt påbörja föreläsningen innan frågorna haglade. Jonas berättade på ett mycket informativt och pedagogiskt sätt hur förvaltarskap och gode mansskap fungerar och vad man som anhörig kan göra och har rätt till. Han var väldigt tydlig med att om man är mi ...