Skip to the content

Arkiv

Torsdagen den 3 november 2016 hade vi besök av socialtjänsten, Kristina Lindahl och Marie Lod som arbetar vid funktionshinderenheten SDF centrum. De berättade att olika stadsdelar gör på olika sätt men att boendestöd är gratis i hela Göteborg. SDF centrum funktionshinderenheten består av en enhetschef, två socialsekreterare, 13 socialsekreterare som behandlar områden såsom ps ...