Skip to the content

Arkiv

Schizofreniförbundet bjöd in till kongress på Örebro slott lördagen den 23 maj till söndagen den 24 maj. Tre representanter från IFS Göteborg utsågs – Ordförande Sol-Britt Sandström, Barbro Ålholm och Johanna Sandström. Lördagens schema bestod av ditresa, presentation, diskussion kring “Pengar, vänner, psykiska problem”, Film “Morbror Per” som visades, diskuterades och slutli ...

Vid IFS månadsmöte i maj besökte ett flertal oss för att delta på diskussionsforum. Mötet var givande och många olika ämnen diskuterades. Allt ifrån hur en läkare ställer diagnos, vad en diagnos kan vara "värd" inom sjukvården till själverfarna och anhörigas syn på sjukdomen. Mötet avslutades med mycket diskussion kring kaffebordet och en av våra deltagare tog ton och gemensam ...